Żółty szlak – Szlak Główny Kotliny Płockiej

 

DOBRZYKÓW PKS – (O,O)
– JEZ. CIECHOMICKIE (5,5 )
– JEZ. GÓRSKIE (8,5)
– GRABINA PKS (10,0)
– ŁĄCK PKP ( 15,5)
– JEZ. SENDEŃ (18,0)
– KRZYWY KOŁEK (24,5)
– TRZCIANNO (29,5)
– NOWY DUNINÓW (32,5 )
– / Włocławek 71,5 km/.

A na szlaku znajdziemy:
* szlak przebiegać będzie w dużej mierze (19km) po obszarze Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego (GWPK), zaś w strefie ochronnej parku -na długości ok.8km.
* różnorodne drzewostany i zbiorowiska leśne,pomniki i rezerwaty przyrody, park zabytkowy,
* zabytki architektury drzewnej i murowanej, miejsca pamięci narodowej, bunkry, rowy i okopy z okresu II wojny światowej oraz inne osobliwości.
* malownicze jeziora chronione oraz zagospodarowane rekreacyjnie, krajobrazy polodowcowe, ciele dwa okazałe jesiony – pomniki przyrody.
* jezioro Ciechomickie, piękny odcinek leśny, jezioro Górske
* Grabina – szosa asfaltowa Płock – Grabina, gdzie spotkamy trzy okazałe dęby – pomniki przyrody o obwodzie 300-380 cm i wysokości 20-21 m.
* rezerwat „Łąck” – chroniony stoosiemdziesięcioletni drzewostan sosnowy.
* jezioro Jeziórko i Sendeń wraz z rezerwatem przyrody „Jastrząbek”.
* Sendeń Duży,
* Krzywy Kołek,
* ocierając się o brzeg jeziora Soczewka wędrujemy przez piękne tereny chronione GWPK, przy towarzyszącej Skrwie.
* osada Jeżewo, rezerwat przyrody „Kresy” z torfowiskami i wsią Trzcianno.
* Nowy Duninów – zespół pałacowo-parkowy z XIX w., pałacyk myśliwski oraz neogotycki zameczek. Na miejscowym cmentarzu obelisk na grobie Adama Adolfa Tołłoczki (1834-1898), sławnego podróżnika i badacza Syberii. W Nowym Duninowie znajduje się także przystań dla żaglówek, którą warto odwiedzić.

Szlaki pozamiejskie

 

Trasy rowerowe poza miastem

Czerwony szlak im. Bolesława Krzywoustego/ odcinek północny
Czerwony szlak im. Bolesława Krzywoustego
Czarny szlak im. Andrzeja Małkowskiego
Zielony szlak im. Króla Kazimierza Wielkiego
Zielony szlak im. Świętego Huberta
Zielony szlak Leśna Pętla
Zielony szlak – Łąck – Gąbin
Niebieski szlak – „Szlak Nadwiślański im. Władysława Broniewskiego”/ wschodni
Niebieski szlak – „Szlak Nadwiślański im. Władysława Broniewskiego” /południowy
Niebieski szlak – Łąck – Wisła
Żółty szlak – Szlak Główny Kotliny Płockiej
Żółty szlak – „Szlak rynnowych jezior polodowcowych”
Turystyczne Szlaki Rowerowe Pojezierza Gostynińskiego” 2 str.

Źródła, na podstawie których opracowano materiały:
* www.ump.pl
* www.gwpk.pl
* www.pojezierzegostyninskie.pl
* www.globtroters.3lo.pl
* brudzen.pl/brudzenski-park-krajobrazowy
* Jankowska. J., Gmina Gąbin i okolice. Przewodnik Turystyczny ukazujący walory przyrodnicze